mintjes-icon-storytellingVerhalen vertellen doet iedereen, al sinds de oudheid. De laatste jaren neemt de aandacht voor verhalen binnen bedrijven flink toe. En dat is niet zo raar. Verhalen zorgen er  namelijk voor dat je met kracht een  boodschap over kunt brengen of een verandering in gang kunt zetten. Verhalen inspireren, motiveren, maken duidelijk, zorgen voor een aha-erlebnis die mensen aanzet om hun eigen verhaal te vertellen. Ze leveren bovendien een schat aan informatie. Verhalen geven ook een prachtig inzicht in wat mensen bezighoudt en hoe mensen zin geven aan wat ze doen. Bovendien zijn verhalen van grote waarde om mensen te motiveren en richting te geven, om zin te geven, om emoties op te roepen of concreet te maken wat abstract is. Verhalen kunnen een basis vormen voor individuele trainingen of voor bedrijfsbrede verander- en leerprocessen. Ik ben nog geen organisatie of bedrijf tegengekomen waarin je niet in de één of andere vorm verhalen doeltreffend kunt inzetten.

Wist je dat je informatie die wordt overgedragen door middel van een verhaal tot wel 22 keer beter onthoudt dan een verzameling feiten?

 

citaat-storytelling2